Kristiansand Domkirke

Åpen kirke midt i byen

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Kristiansand domkirke

domkirken_forsideKristiansand domkirke er en av de største kirkene i landet. Den ble innviet 18. mars 1885 og er den fjerde kirken som står på dette stedet på torget i Kristiansand.

Domkirken har mange funksjoner; den er menighetens soknekirke, hovedkirke i prostiet og stiftskirke på Agder. Den er også byens egen kirke der den ligger svær og ruvende midt på torget med et pulserende folkeliv rett utenfor kirkedøren. Domkirken er tydelig plassert i bybildet og i folks bevissthet: Den er alles kirke uavhengig av bydels- og kommunegrenser.

Visjonen for Kristiansand domkirke er at den skal være en åpen kirke midt i byen. Kirken er åpen noen timer hver eneste dag. Byens innbyggere kommer oftere og oftere på besøk, sitter ned i stillhet, tenner et lys, ber en bønn, kjenner på sorg eller glede, tomhet eller fylde, gir seg selv sjansen til et møte med Den Hellige. Det er vårt håp at Domkirken skal oppleves som et godt og viktig sted midt i byen.

 

Informasjon om valg av menighetsråd i Kristiansand kirkelige fellesråd - frist for innlevering av kandidatlister finnes her.

 

Åpen kirke: mandag - fredag kl. 11.00 - 14.00

Gi salmeboka til kirken - les denne brosjyra.