Glederiet


Glederiet - kirkens frivillighetssentral!

 

Til høsten ønsker diakoniutvalget i Domkirken menighet å sette i gang noe som heter Glederiet. Ideen bak prosjektet kommer fra Lund menighet. Som kirke ønsker vi å være med å bidra til økt hverdagsglede for eldre i vår bydel. Glederiet skal ikke være en generell besøkstjeneste, men vennlige frivillige som hjelper med konkrete, enkle, oppgaver. Oppgavene kan for eksempel være å følge til frisør, legetime, butikken, eller en tur i nærområdet. Eldre kan melde inn behov. Har du tid på dagtid, og ønsker å være en gledesspreder, ta kontakt med diakon Silje, for å få høre litt mer.

Til høsten, fredag 23. august kl. 12.00 blir det informasjon om Glederiet rett etter fredagsmessen. 

Håper vi hører fra deg!

Tilbake