Konfirmasjon


Konfirmasjon er Guds ja til deg

Konfirmanter i hvite kapper står i kø for å få komme inn i kirken. Foto.

Har du lyst til å være konfirmant i en av landets største kirker? Har du lyst til å lære mer om den kristne tro og livet som kristen? Har du lyst til å dra på tur med en flott konfirmantgjeng? Da er kanskje konfirmasjons-undervisning i Domkirken noe for deg! Velkommen!

Ordet konfirmasjon er latin og betyr å bekrefte eller stadfeste. Gud bekrefter sitt ja til oss mennesker. Guds ja er alltid sterkere enn vårt. Gud sa ja til deg da du ble født. Gud sa ja til deg da du ble døpt. Gud sier ja til deg når du blir konfirmert.

Velg tema gjennom linkene under, så kommer dere til rett side for informasjonen.